Gå til innholdet
Meny
Bentetthetsmåling
MHH_dexa-72dpi
Vi har oppgradert utstyr innen diagnostikk av benskjørhet (osteoporose). Den nye DEXA-maskinen hjelper oss til rutinemessig måling av bentetthet i hofte og korsrygg, men kan også måle andre deler av skjelettet.

Måling av bentetthet

Bentetthetsmåling er en spesiell form for røntgenundersøkelse som måler kalkinnholdet i skjelettet. Vi kan tilby undersøkelsen til alle pasienter, både inneliggende pasienter, polikliniske pasienter og pasienter henvist av fastlege til en bentetthetsmåling. Vår revmatologiske klinikk har en egen enhet for bentetthetsmåling av pasienter med mulig/påvist benskjørhet (osteoporose). Revmatologisk klinikk behandler også påvist sykdom, og hvis det er nødvendig blir pasienten kontrollmålt senere. 

DEXAs-målingen tar ca. 10 minutter, er smertefri og medfører liten strålebelastning. Etter målingen får du får du vite resultatet og du får en samtale med en sykepleier som gir informasjon om eventuell videre behandling og oppfølging. Hele undersøkelsen tar ca. 30 minutter.

Hva er benskjørhet?

Benskjørhet (osteoporose) er en tilstand hvor kalkinnholdet (bentettheten) i skjelettet er redusert. Tilstanden gjør at man mister benvev fra knoklene på grunn av for lavt kalkinnhold og gir en økt risiko for benbrudd. Sykdommen kan behandles, men aller helst bør den forebygges. 300.000 nordmenn lider i dag av benskjørhet, noe som har ført til at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder antall hoftebrudd.

Årsaker og symptomer

Når du er ung bygges benmassen opp raskere enn den brytes ned, men med alderen endres dette og beinet brytes ned raskere. Denne utviklingen starter ved 35 års alderen, og gjør at benmassen tynnes og øker sannsynligheten for brudd. Kvinner får økt tap av benvev fra de kommer i ovegangsalderen og blir derfor i større grad benskjøre enn menn. Benskjørhet er noe de aller fleste ikke vil merke før de brekker noe. Oftest brekker bein i håndledd, ryggsøylen og lårhalsen.

Hvem bør sjekkes?

•    Pasienter med revmatiske sykdommer har økt risiko for benskjørhet, spesielt om de i tillegg behandles med kortison.
•    Pasienter med cøliaki, ulcerøs kolitt og crohns sykdom har økt risiko grunnet minsket opptak av kalsium og D-vitamin
•    Kvinner i tidlig overgangsalder (før 45 år)
•    Kvinner som har hatt bortfall av menstruasjon i mer enn 6 mnd.
•    Kvinner og menn som har hatt lavenergibrudd dvs. brudd uten
store påkjenninger.
•    Kvinner og menn som skal eller har blitt behandlet med kortison i mer enn 3 mnd.

Hva er behandlingsalternativene?

Det finnes i dag effektive behandlingsformer mot benskjørhet som både forebygger/bremser utviklingen av sykdommen og som reduserer risikoen for senere brudd. Vi tilbyr utredning, rådgivning og behandling av benskjørhet ved vår revmatologiske klinikk.

Egenandel

Vi gjør oppmerksom på at pasienter som utfører en bentetthetsmåling hos oss må betale
en offentlig egenandel. Informasjon om takster finner du på helsenorge.no.

Bestill time

Du står fritt til å velge oss som ditt utredning og behandlingssted på lik linje med offentlige sykehus. Hvis du er usikker på om du har benskjørhet eller er i risikogruppen for benskjørhet så kan du bestille time til
undersøkelse hos oss. Dersom du ønsker time til bentetthetsmåling trenger du en henvisning fra din behandler (fastlege, kiropraktor eller manuellterapeut). 
 
Når du får en henvisning kan du selv ta kontakt med oss for å bestille time eller be behandleren din sende henvisningen til oss.

______________________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om våre ventetider og hvordan du kan bestille time til utredning og behandling hos en av våre spesialister.

_____________________________________________________________________________________________________________