Gå til innholdet
Meny
Ventelister
Feil ved uthenting av ventetider fra http://www.frittsykehusvalg.no/RSSVentetiderPrInstitusjon.aspx?BehEnhetId=121

Kontakt oss

Telefon sentralbord: 06780 / 32 80 30 00

Fra utland: +47 32 80 30 00         

Annen kontaktinformasjon:
- kontakt timebestillingen
- Kontakt innleggelseskontoret
- Ekspedisjonen (resepsjonen)
- Kontaktinformasjon til henvisere

Postadresse:
Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: 
nskiveien 8, 1346 Gjettum
E-post: postmottak@mhh.no