Gå til innholdet
Benskjørhet
MHH_051b
Osteoporose
Avdelingen har en enhet for bentetthetsmåling av pasienter med osteoporose (benskjørhet). Her blir den beste behandling som er å tilby igangsatt. Der det er nødvendig blir pasienten kontrollmålt senere.

Martina Hansens Hospital har et oppgradert utstyr innen diagnostikk av osteoporose (benskjørhet). Den nye DEXA-maskinen hjelper oss til rutinemessig måling av bentetthet i hofte og korsrygg, men også andre deler av skjelettet kan måles.

Denne diagnostikken er viktig med tanke på et vellykket resultat. Sykdommen kan behandles, men aller helst forebygges. Osteoporose gjør at man mister benvev fra knoklene på grunn av for lavt kalkinnhold i skjelettet. Pasienter med revmatiske sykdommer har økt risiko for benskjørhet og spesielt om de i tillegg behandles med kortison. 300.000 nordmenn lider i dag av denne sykdommen, noe som har ført Norge til verdenstoppen når det gjelder antall hoftebrudd. Hva som er årsaken strides de lærde om.

Martina Hansens Hospital kan tilby både inneliggende pasienter, polikliniske pasienter og pasienter henvist fra primærlege til en bentetthetsmåling.

Direkte telefon for timebestilling Tlf: 6752 1727
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)