Gå til innholdet
Revmatologisk behandling
MHH_041
Følgende diagnoser utredes og behandles ved revmatologisk avdeling:
1. Betennelsesaktige
(inflammatoriske revmatiske sykdommer i skjelett-/ muskelsystemet):
• Leddgikt (revmatoid artritt)
• Psoriasisleddgikt
• Leddsykdommer i forbindelse med betennelsesaktige tarmsykdommer
• Bekhterevs sykdom (i ryggsøylen)
• Betennelser i bindevev og indre organer (inflammatoriske bindevevssykdommer)
2. Degenerative leddsykdommer
(artrose i små og store ledd som ikke trenger operativ behandling)
3. Benskjørhet
(osteoporose - nedsatt bentetthet i skjelettet som gir betydelig økt risiko for brudd)

Behandling

Avdelingens spesialister har høy kompetanse på all behandling av inflammatoriske revmatiske lidelser, degenerative leddlidelser og osteoporose.
Den enkleste behandlingen med smertestillende og betennelsesdempende medisiner (som ofte kjøpes reseptfritt) er vanligvis igangsatt av pasientens fastlege.
Ved poliklinikken/ sengeposten startes det med sykdomsmodifiserende (bremsende/stoppende) behandling. Blant disse medikamentene inngår også cellegiftbehandling.
Avansert biologisk behandling, som avdelingen har tilbudt pasientene de siste 15 årene, er høyspesialisert og det kreves lang erfaring og god innsikt for å velge rett medikament til rett pasient. Denne type medisiner kan bremse/stoppe sykdomsutviklingen. Det finnes imidlertid i dag ingen helbredende behandling for revmatiske sykdommer.
Kortisonbehandling, både tabletter og injeksjoner, er viktig for pasienter med revmatiske sykdommer. Medikamentene virker raskt og godt, men har dessverre en del bivirkninger. Man må alltid veie virkning opp mot bivirkning.

Ellers vises det til hjemmesiden til NORSK REVMATIKERFORBUND.
Her er alle revmatiske sykdommer og deres behandling utførlig beskrevet og all informasjon er godt kvalitetssikret.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)