Gå til innholdet
Avdelingen har ansvaret for utredning og behandling av revmatiske sykdommer for befolkningen i Akershus fylke.

Avdelingen har spesialister som dekker alle typer revmatiske sykdommer. Vi tilstreber å gi den til en hver tid beste utredning og behandling slik at pasientene kan komme raskest mulig tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Våre spesialister dekker alle typer revmatiske leddlidelser, både betennelsesaktige og degenerative; samt revmatologiske systemsykdommer. I tillegg til medikamentell behandling har avdelingen høyt kvalifiserte ortopediske kirurger som tilbyr de aller fleste revmakirurgiske inngrep.

Avdelingens spesialister er alltid oppdatert ifølge nasjonale og internasjonale retningslinjer ang. utredning og behandling. Revmatologisk avdeling har pågående forskningsprosjekter innenfor flere sykdomsfelt med hovedtyngde på artrittsykdommer (leddbetennelse), men også på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose.

Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. En av avdelingens overleger er nå i et doktorgradsløp tilknyttet en slik studie.
Revmatologi

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)