Gå til innholdet
Klagemuligheter
Klage til Fylkesmannen
Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss, kan du sende en formell klage til Fylkesmannen, som fører tilsyn med helsetjenesten. Du kan be fylkesmannen vurdere:
- om du har fått oppfylt rettighetene dine, og
- om helsetjenesten har oppfylt sine plikter og, hvis ikke, om dette har gått ut over deg.

Mer informasjon på fylkesmannen.no

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko, og av og til går det galt. På nettsidene til NPE er det samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning. Mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning, hvem som kan søke og tilgang til skademeldingsskjema finner du på npe.no
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)