Gå til innholdet
Pasientrettigheter
Martina Hansens Hospital tilbyr spesialiserte helsetjenester innenfor fagområdene ortopedisk kirurgi og revmatologi. Som pasient har du klart definerte rettigheter når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten.
De rettigheter du har som pasient og pårørende finnes i lover og forskrifter. De viktigste temaene er:

Bruker- og pasientrettigheter:
- Fritt behandlingsvalg.
- Pasientreiser
- Klagemuligheter
- Pasient- og brukerombud
- Journalinnsyn
- Personverninformasjon og medvirkning.
- Regler om samtykke og myndighetsalder.
- Barns rettigheter i sykehus.
 


Du kan også lese mer på Helsetilsynets nettside om om pasient- og brukerrettigheter.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)