Gå til innholdet
Avdelinger
martinafront
I menyen til høyre finne du med informasjon om de forkjellige avdelinger og tilbud ved sykehuset.

Hospitalet ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Bærum sykehus. Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital og er et spesialsykehus i ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet inngår i regional helseplan for Helseregion Sør-Øst og har primært behandlingsansvar for pasienter fra Akershus fylke, men mottar også pasienter fra hele landet i samsvar med fritt behandlingsvalg.
Ventetider ved Martina Hansens Hospital.

Ved sykehusets ortopediske avdeling opereres mer enn 4500 pasienter årlig. Her utføres blant annet hofteproteser, kneproteser, skulderproteser, ryggoperasjoner,  fotoperasjoner og revmakirurgi tillegg til mange andre typer inngrep. Kirurgene ved Martina Hansens Hospital blir gode på det de gjør fordi de opererer så mange pasienter hvert år. 

Revmatologisk avdeling er landets nest største, og drives som en "combined unit" med et nært samarbeid mellom revmatologer og revmakirurger i pasientbehandlingen.
Revmatologisk avdeling behandler også pasienter med osteoporose (benskjørhet), og har egen benscanner.

Martina Hansens Hospital har svært moderne og oppdatert utstyr og har bl.a. egen MR-maskin for nøyaktig diagnostisering av sykdommer og lidelser.

Martina Hansens Hospital vil gjøre sitt beste for å legge forholdene til rette for at du som pasient eller pårørende skal føle trygghet, og at du får den informasjon som er nødvendig i behandlingen. På den måten kan du være med å avgjøre behandlingsalternativ og eventuell begrensning i behandlingen.

Den nye pasienthåndboka
Helsebiblioteket.no
Fritt sykehusvalg
Skjema for Egenerklæring/ helseopplysninger
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)