Gå til innholdet
Skulder
Vi behandler skulderskader som: Bakre luksasjoner, skuldre ute av ledd, kalkskuldre, skulderproteser og seneskader.
Bakre luksasjoner
Enkelte skuldre går ut av ledd bakover, dette er sjelden, men vi har gjort en god del operasjoner med meget godt resultat på denne sjeldne pasientgruppen.

Skulder ut av ledd
Hospitalet har svært lang erfaring på skuldre som går ut av ledd. De fleste skuldre går ut av ledd fremover. Når en slik luksasjon først har skjedd, vil de som oftest gå ut av ledd stadig oftere. Hvis man således har fått en slik skulderluksasjon er det derfor liten vits i å vente, speielt på yngre pasienter. Hos eldre pasientene kan skulderen kanskje holde seg på plass. Det er svært få sykehus i Norge som behersker alle operasjonsteknikker og har rutine på disse. Vi utfører både åpne operasjoner hvor man dobler hele kapselen, såkalt kapsulaskift. Vi har også forskjellige operasjonsmetoder for å gjøre disse kapseloperasjonene. I tillegg gjøres såkalt "Eden Hybinette Alvik operasjon" hvor man flytter en benbit fra hoftekammen for å sperre luksasjonen fremover. Dette gjøres hovedsakelig bare på pasienter hvor det er en bendefekt eller gammelt brudd på kanten av leddskålen. Således gjøres dette sjelden i dag. Det gjøres også åpne Bankarts-operasjoner der leddleppen syes tilbake mot leddskålen under synets ledelse. Dette gjøres også ved kikkhullsoperasjon, såkalt artroskopisk Bankart, der samme operasjonen gjøres kun med å operere gjennom tynne hylser ved å sy leddleppen tilbake på leddskålen. Dette gjøres hovedsakelig med små titanankre og spesiell sytråd. Det gjøres også i enkelte tilfeller med oppløsbare plugger hvor leddleppen plugges inntil leddskålen.
Kalkskuldre
Dette er en livsstilssykdom og svært alminnelig lidelse. Vi har en meget standardisert og gjennomprøvd operasjonsmetode der acromion (eller taksjegget over skulderen) blir fjernet slik at kalken i supra spinatussenen får plass. Denne operasjonen gjøres artroskopisk (kikkhull) med bitte små snitt og gjøres også dagkirurgisk med opptrening hos fysioterapeut etter at man kommer hjem. Vi har meget gode resultater på denne operasjonen som er svært godt innarbeidet ved sykehuset, og det er intet sykehus i Norge som opererer flere av disse enn oss. Det gjøres ca. 170 slike operasjoner ved sykehuset hvert år.
Skulderproteser
Enkelte pasienter har helt utslitte skuldre slik at det er nødvendig med utskifting hvor man setter inn en ny leddkule. Mange slike pasienter har imidlertid lite smerter og ønsker således ikke en slik stor operasjon. De fleste pasienter som får gjort denne operasjonen er revmatikere, en del er også pasienter som i tidligere år har hatt brudd eller knusning av skulderen og som da har blitt så vond at det nødvendiggjør en utskifting.
Seneskade - Supraspinatusruptur
Enkelte pasienter som har falt og pådratt seg en skade river over en sene opp i skulderen som heter supraspinatussenen. Er denne skaden liten kan man bli bra uten operasjon. Ved større skader av denne senen vil det være best å få sydd denne senen tilbake på plass. Dessverre går mange pasienter og plages med smerter uten at dette verken blir diagnostisert eller gjort noe med. I tidligere år var man relativt tilbakeholden med operasjoner på disse skuldrene. Dette har forandret seg radikalt i de senere år og man vil foreslå operasjon på flere av disse pasientene. Dette er således et satsingsområde hos oss og mange pasienter er operert med meget godt resultat.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)