Gå til innholdet
Spinal stenose
Selv om noen pasienter har medfødt trang spinalkanal i større eller mindre grad, er hovedårsaken slitasjeforandringer i mellomvirvelskiver og ryggsøylens sideledd (spinal stenose). Under operasjonen utvides ryggmargskanalen sentralt ved at virvelbuen fjernes helt eller delvis (laminectomi), ofte i flere nivåer, og man utvider sidehullene i virvelsøylen for å skaffe bedre plass for nervene som går nedover til benene (ischias-nervene).

I noen tilfeller kan det bli aktuelt å kombinere forannevnte tiltak med en avstivning av to eller flere virvler fordi det har oppstått såkalt "virvelglidning". Noen ganger kan det også bli aktuelt å gjøre avstivning selv om det ikke var planlagt på forhånd, dette bl.a. for å unngå at ryggsøylen blir ustabil fordi det ble nødvendig å fjerne mer ben enn planlagt. Når det gjelder selve avstivningsprosedyren vises til eget informasjonsskriv.

Det benyttes forskjellige teknikker avhengig av omfang og grad av tranghet.    
Mikrokirurgi med krysning til motsatt side(cross over),eller teknikker som bevarer leddbånd og muskelfester i midtlinjen av ryggen brukes også.

Teknikkvalg tas for hver pasient individuelt.

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)