Gå til innholdet
Prolapsoperasjon
prolaps
For prolapskirurgi brukes rutinemessig mikrokirurgisk teknikk med liten snitt (3 cm), operasjonsrør og mikroskop.En sjelden gang må man bruke åpen teknikk.

1. Mikrokirurgisk teknikk:
Via et ca. 3 cm. langt snitt i lenderyggen føres det inn en type "arbeidsrør" og gjennom dette røret utføres noe avbiting av virvelbuen og fjerning av leddbånd hvoretter mikroskopet innstilles og resten av operasjonen skjer ved hjelp av dette. For å finne prolapset må man skyve til side en nerverot og til dels også "vannsekken" som omgir ryggmargen. Når prolapset (skivebrokket) er lokalisert skjæres et lite snitt i hinnen som dekker det og selve "brokket" eller skiveinnholdet kan fjernes. Man må alltid gå inn i selve mellomvirvelskiven med instrumenter for å fjerne resten av prolapset.

2. Tradisjonell åpen teknikk:
Fremgangsmåten er i det store og hele som beskrevet foran men det brukes litt større snitt og man har bedre plass til å arbeide på. Ved mikroteknikk kan man bare gå inn på den ene siden av ryggtaggene og således også bare på den ene siden av mellomvirvelskiven, hvilket i de fleste tilfeller også er tilstrekkelig, men ved den åpne teknikk kan man gå inn på begge sider samtidig og også fjerne prolapset fra begge sider. Skal man gå inn på begge sider med mikroteknikk må man selvfølgelig ta en side av gangen, legge nytt snitt på den andre siden og flytte mikroskopet. Hvilken teknikk man vil bruke avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Mikroteknikk egner seg best ved første gangs prolaps og hvor pasienten har symptomer bare fra den ene siden. Hvordan prolapset ser ut i henhold til røntgenbildene (CT/MR) er også viktig. Hos tidligere opererte pasienter vil det oftest bli brukt tradisjonell teknikk.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)