Gå til innholdet
Avstivingsoperasjon
ryggfiksasjon

Vanligste metode er bruk av skruer og stag som forbinder  de ryggvirvlene som skal avstives til hverandre. I tillegg gjøres det alltid bentransplantasjon. Noen ganger brukes det bentransplantasjon alene.
En annen metode går på å løfte opp mellomvirvelskive med ett implantat for å få mer stabilitet frem i avstivning (TLIF).Avstivningskirurgi gjøres med åpen metode.

Det tilstrebes å danne en benbro mellom to eller flere virvler ved at man transplanterer ben enten fra pasientens egen hoftekam eller, sjeldnere, fra benbank og legger dette som en "bro" fra en virvel til neste. For at denne "broen" skal tilhele (gro) og bli stabil kreves det ro på dette stedet i virvelsøylen og det kan vi oppnå ved å sette inn metallskruer, plater eller staver som "låser" de aktuelle virvlene. Man kan også oppnå ro på operasjonsstedet ved at pasienten bruker et korsett selv om dette nok ikke blir like stabilt.

Det går ca. 5-6 måneder fra operasjonstidspunktet til avstivingen er grodd og pålitelig.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)