Gå til innholdet
Rygg
opstue3
Det utføres ca.400 ryggoperasjoner ved Martina Hansens Hospital hvert år.
Mesteparten av inngrepene gjøres pga tranghet i ryggkanalen (spinalstenose),dernest for skiveprolaps og det gjøres også avstivninger med eller uten skrueimplantater hvis det  er medisinsk grunn til det (virvelglidning ,ustabil rygg.).
Ventetider hos oss

Bakgrunn
Slitasjeforandringer er den vanligste årsaken til de  ryggsykdommer som er nevnt
ovenfor.Andre årsaker kan være medfødte forandringer (spondylolistese-glidning) eller tilstand etter tidligere utført ryggkirurgi.Man vil som regel prøve først ikke-kirurgisk behandling ,trening og smertebehandling.Ved manglende bedring vurderes operasjon.

Mål
Formålet med operasjon er å minske utstrålingssmertene i ben (isjiassmerte) og ryggsmertene.De fleste opplever betydelig smertereduksjon men ikke alle blir smertefri.
Operasjonen skal også gi bedring i gangfunksjon og ganglengde.Mange klare å gjenoppta moderat fysisk aktivitet og fritidsaktivitet men resultatene varierer fra pasient til pasient.

Før operasjon
Du blir som regel vurdert av legen ved ortopedisk poliklinikk.Dersom du blir kandidat for operasjon, så vil du få målrettet informasjon relatert til operasjonsmetode som angår deg.
Hvis det ikke er grunn til operasjon så vil legen også vurdere annen  behandling for deg (rehabilitering,opptrening,hjelpemidler). Her vil du også få informasjon om inngrepet dets størrelse om mulige komplikasjoner,prognose og svar på det du ellers måtte ha av spørsmål.

Under oppholdet
Før operasjon får du samtaler med sykepleier,anestesilege og kirurg.Det blir sjekket at blod-og urinprøver er i orden og du vil få medikamenter for å kunne slappe av før inngrepet.
Bedøvelse
Alle ryggoperasjoner gjennomføres i full narkose.
Operasjonen
Man bruker spesialbord såkalt Ryggbord hvor pasienten bli lagt på kne-albue-leie.Dette skjer etter at pasienten har fått narkose.
Etter operasjonen
Etter operasjonen blir du kjørt til overvåkningsavdelingen, PO(postoperativ enhet). Individuell smertebehandling som epiduralsmertebehandling eller pasientstyrt smertelindring (medikamentpumpe) blir iverksatt. Man observerer at følelse og førlighet på bena er i orden og at  pasienten er tilfredstillende smertelindret .
Tilbake til posten
Normalt vil du  tilbringe 1 døgn på posten etter prolapskirurgi, 2-3 døgn atter stenose(tranghet) kirurgi og 3-5 døgn etter avstivningskirurgi, avhengig av smertelindring og mobiliseringsgrad.her tas det selvsagt individuelle hensikt og  vurderinger.

Etter utskrivelse
Det er vanlig med noe smerter etter ryggoperasjoner.Disse avtar gradvis i løpet av de første 14 dagene .Fysioterapeuten veileder deg vedr.aktiviteter muntlig og skriftlig.
Du får resept får smertestillende medisiner ,sykmelding,og annen dokumentasjon du måtte trenge.

Kontroll
Prolaps og stenosepasienter kontrolleres ikke med mindre det er spesielle postoperative problemer (mistanke om infeksjon tilbakefall av smerter o.l.)
Pasienter som har gjennomgått avstivning kontrolleres 4 måneder etter operasjonen av fysioterapeut og  etter ett år med Røntgen.Resultatet formidles av pasient ansvarlig lege.

Ved sårproblemer eller andre komplikasjoner
Dersom det oppstår komplikasjoner eller problemer med operasjonssår etter at du har kommet hjem, skal du kontakte sykehuset med en gang. På dagtid kan du ringe ortopedisk Poliklinikk :67521730 , på kveldstid kan du ringe avdelingen : 67521770-71.
Vær oppmerksom på: væsking,økende hevelse,varme,rødhet eller økende smerter rundt såret. Mål også feberen om du få slike symptomer.
Mer informasjon om:
Avstiving av rygg
Prolapsoperasjon
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)