Gå til innholdet
Revmakirurgi
martinafront
Revmakirurgisk seksjon ved Martina Hansens Hospital er landets nest største avdeling for revmakirurgi.

Pasienter med revmatiske lidelser skal primært ha kontakt med og gå til kontroller hos revmatolog. Behandlingen skal i første rekke være konservativ.
Konservativ behandling består av medikasjon med smertestillende, inflammasjonsdempende og antirevmatiske medisiner. I tillegg kan injeksjoner i ledd (f. eks. kortison), fysioterapi/ergoterapi og ortopediske hjelpemidler (f. eks. håndleddsortoser, fotsenger, spesialsko, osv) forsøkes.
Når konservativ behandling ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan det være aktuelt med revmakirurgi.

Revmakirurgi er først og fremst smertebehandling.
En bedret smertesituasjon gir forutsetning til å trene opp en bedre funksjon.
Revmakirurgi består hovedsakelig av 4 operasjonsmetoder.
1.    Synovektomi (utskraping av betent leddhinne) gjøres for det meste artroskopisk (som «kikkhullskirurgi») i ledd og som åpen operasjon i sener.
2.    Artrodese (avstiving av ledd) gjøres ofte i fingre, håndledd, ankel og fotrot.
3.    Protese (kunstig ledd) gjøres i hofter, knær og skuldre.
4.    Reseksjonsartroplastikk (fjerning av småledd) gjøres ofte i forfot og basis av tommel.
Valget av operasjonsmetode avhenger av  hvilket ledd et dreier seg om og hvor langt sykdomsprosessen er kommet.

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med revmatologene, fysioterapien, ergoterapien og sosionomjenesten.
Dette gjør at forholdene for trening og rehabilitering etter operasjonen blir godt tilrettelagt.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)