Gå til innholdet
Menisk
Martina Hansens Hospital utfører ca. 300 meniskoperasjon i året. Våre ortopediske kirurger har god kompetanse i vurdering og behandling av pasienter med både traumatiske og degenerative meniskskader. Vi vurderer i første omgang muligheten for ikke-kirurgisk behandling av meniskskader. Hvis operasjon er aktuelt, kan dette tilbys innen kort tid.

I hvert kne er det to menisker. Disse består av brusk og virker som ”støtdempere” og stabilisatorer og har en beskyttende funksjon for brusken som kler leddflatene.
Basert på årsaken til skaden kan vi dele meniskskader i to kategorier: «traumatisk» og «degenerative» meniskskader:

«Traumatisk» meniskskade:
Hos yngre mennesker kan meniskene skades ved vridningstraumer, for eksempel ved fall på ski eller takling på fotballbanen. Hos middelaldrende og eldre personer ser man oftere ”degenerative” meniskskader. Dette er forandringer i meniskvevet, som utvikler seg gradvis, uten at pasientene har vært utsatt for et direkte traume. «Traumatiske» meniskskader kan ofte repareres ved kikkhullskirurgi, der meniskene sys.

«Degenerativ» meniskskade:
Disse skadene kan betraktes som første tegn på en tidlig artroseutvikling i kneet (”slitasjegikt ). «Degenerative» meniskskader blir oftest behandlet med treningsterapi, hvilket innebærer styrke- og stabiliseringstrening veiledet av fysioterapeut. Flere studier har vist at styrketrening av muskulatur omkring kneet hos pasienter med degenerative meniskskader gir like god funksjon i kneet som kirurgisk behandling. Det er også holdepunkter for at styrketrening kan virke forebyggende på symptomer fra kne med mer avansert artrose. Dersom treningsterapi ikke er tilstrekkelig så er kikkhullskirurgi et alternativ, der deler av den degenererte menisken klippes ut.

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)