Gå til innholdet
Fot og ankel
fotogankeloperasjon
Martina Hansens Hospital gjør over 1000 inngrep på føtter og ankler i løpet av ett år, noe som gjør oss til det største sykehuset i landet innenfor dette fagfeltet.  ¾ av disse inngrepene er mindre inngrep som gjøres dagkirurgisk, mens ¼ av inngrepene er av større karakter og krever sykehusinnleggelse.

Vi har et komplett kirurgisk tilbud for alle typer fot- og ankelproblematikk, med 2 viktige unntak: vi setter ikke inn ankelproteser (Diakonhjemmet har regionansvar for dette) og vi tar ikke imot henvisninger som gjelder kroniske infeksjoner og sår (dette behandles på akuttsykehusene).

Fot- og ankelkirurgien er et svært mangfoldig fagfelt med mange forskjellige problemstillinger og operasjonsmetoder, det følgende er bare en liten oversikt over hva vi behandler:

Forfotsproblematikk med hallux valgus (skjev stortå), slitasjegikt i stortåas grunnledd og hammertær er det største fagområdet, og disse problemstillingene behandles stort sett dagkirurgisk. Det er forskjellige metoder og etterbehandlinger, avhengig av typen problem. Oftest medfører inngrepene en avlastningsperiode på 6 uker, hvor man som regel bare kan belaste på hælen, noen pasienter blir gipset.  Man må imidlertid være oppmerksom på at rehabiliteringstiden er betydelig lenger enn 6 uker, man må ofte regne med 4-6 måneder med lettere grader av hevelse, misfarging og smerte.

Artrose: mange plages med ankelsmerter og smerter i bakfot og midtfot som skyldes artrose (slitasjegikt), og dette opereres ofte. Avstivningsoperasjoner må som regel til for å hindre smerter fra slike slitte ledd, av og til må vi endre akseforholdene for å sikre en mer hensiktsmessig belastning.  Nesten alle gipses etterpå, og gipsetiden kan variere fra 6-16 uker, avhengig av hvilket ledd som opereres.

Kroniske seneskader ses ikke sjelden i ankelregionen, og her er ofte løsningen å flytte friske sener som kan overta funksjonen til sener som ikke lenger er funksjonelle. Dette er større kirurgi som krever innleggelse over flere døgn og langvarig rehabilitering etterpå.

Feilstillinger i fot- og ankelregionen kan være medfødte eller de kan komme som et resultat av nevrologiske sykdommer eller skader. Betydelige plattfotfeilstillinger eller hulfotsfeilstilliinger med ledsagende skjevhet i ankelleddet kan være så plagsomt at det kan være grunn til å operere, hvis ikke behandling med konservative tiltak fører frem. I slike tilfeller må man gjerne gjøre en kombinasjon av operasjoner på skjelettet og operasjoner på sener. Dette er omfattende kirurgi og prosedyrene må tilpasses den enkelte feilstilling.

Idrettskader er vanlig i føtter og ankler. Mange plages med kronisk ustabile ankler, og vanligvis kan man få svært god hjelp av fysioterapi og egentrening, slik at de aller færreste som plages med dette trenger noen gang å vurderes av en ortopedisk kirurg. Hvis man imidlertid ikke blir bra nok av fysioterapibehandling, og fortsatt plages med gjentatte overtråkk og/eller smerter kan det være aktuelt med en utredning med tanke på kirurgi. Det kan da være aktuelt å gjøre kirurgi for å stabilisere ankelen, eller operere smertefulle skader på andre måter. Kikkhullskirurgi i ankelleddet er i slike sammenhenger en vanlig prosedyre, både forfra og bakfra.
 
Kroniske bløtdelsplager fra akillessene og plantarfascie er svært vanlig, og kirurgi er absolutt ikke et førstevalg ved slik problematikk. De aller fleste blir spontant bra av konservativ behandling, og vanligvis vil vi se an en slik tilstand et helt år før vi begynner å tenke på kirurgi.

Nervetilstander. Nervene i fot- og ankelregionen kan få skader og kroniske belastninger, og dette kan av og til opereres. Det vanligste er inneklemming og trykkbelastning på nervene under forfoten, såkalt Mortons nevrinom.  Man må av og til også operere på hovednervene ned til fotsålen hvis det er inneklemming av disse, såkalt tarsaltunnelsyndrom

Det faglige ansvaret for fot- og ankelkirurgien ligger hos kirurgene på seksjon for revmakirurgi og fotkirurgi , men også kirurger fra andre seksjoner opererer føtter og ankler. De pasientene som trenger større inngrep og innleggelse opereres av spesialiserte fot- og ankelkirurger, og legges inn på revmatologisk/revmakirurgisk sengepost (post 4)
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)