Gå til innholdet
Barn
inga
Det meste av barneortopedisk virksomhet skjer på poliklinikken. Seksjonen mottar barn med ortopediske lidelser av flere typer, både medfødte (f.eks. hoftefeil eller klompfot) og ervervede feil av forskjellige slag. Vi behandler alle barn fra Asker og Bærum og når det gjelder enkelte tilstander får vi pasienter fra hele Akershus. Vi har et godt samarbeid med føde-/barselavdelingen på Bærum sykehus, helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Hofteleddsdysplasi: Ultralydundersøkelser og behandling
Vi utfører ultralydundersøkelser av barn med mistanke om hofteledds dysplasi.
Barna blir henvist hovedsakelig fra barselavdelingen Vestre Viken/Bærum sykehus.
Vi tar også  imot henvisninger fra helsestasjoner eller fra fastleger ved mistanke om dysplasi.
Barna blir undersøkt og behandlet etter faste rutiner som er i samsvar med tilsvarende rutiner fra Oslo universitets Sykehus /Rikshospitalet.

Barn som trenger gipsbehandling eller operasjon henvises videre til OUS/Rikshospitalet.
Vi vurderer  også barn med andre typer hoftelidelser som Calve Legg Perthes sykdom og
Forøket inntåing (anteversio).

Mer informasjon om:
Klumpfot
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)