Gå til innholdet
Dagkirurgi
MHH_029

Dagkirurgi innebærer at pasienter møter frem, opereres og reiser hjem samme dag.
Vi behandler årlig omkring 2500 pasienter på denne måten.
Inngrepene må være godt planlagt, og informasjon gitt på forhånd. Det er avgjørende at det er god forutsigbarhet med hensyn til tidsbruk ved inngrepet, og post operativt forløp. De vanligste operasjonene er kikkhullskirurgi, hånd, albue, skulder, kne og fotkirurgi.

Det er korte ventetider, to til fire uker, og operasjonsdato avtales i stor grad ut fra eget ønske.
Vi vurderer henvisningene fra fastlegene fortløpende. Dersom vi får gode og presise henvisninger, kan vi enkelte ganger ta inn pasienten direkte til dagkirurgi, for å spare ventetid på en poliklinisk time. Da vil selve vurderingen foretas av den legen som skal operere like i forkant av inngrepet. Hvis det da ikke blir funnet indikasjon for et inngrep, har pasienten fått en poliklinisk vurdering.

Vanligvis vil vi innkalle til en vurdering på poliklinikken først, der operasjonsindikasjon blir stillet, og eventuelle nødvendige forundersøkelser blir utført eller bestilt.
Alle pasienter ringes to til fire dager før oppmøte. Det blir presisert pasientforberedelser, og det er mulighet for spørsmål og avklaringer.
Enheten har åpent fra kl. 07.00 til 18.00. Ved oppmøte på dagkirurgisk seksjon, møtes pasientene av ett tverrfaglig team.

Daglig opereres 12- 14 pasienter fordelt på to operasjonsstuer. Alle får samtale med operatør før og etter det kirurgiske inngrepet.

Bedøvelsen som gis er enten kortvarig narkose, TIVA, hvor man våkner raskt til igjen eller en sprøyte i ryggen som gir spinalbedøvelse. Ved operasjon av arm benyttes (plexus) eller vanlig lokalbedøvelse der dette passer best.

Etter kirurgi, overvåkes pasientene minimum en time. Da får de servert snitter og drikke. Det gis muntlig og skriftlig informasjon om hvordan pasienten skal forholde seg etter operasjonen fra sykepleierne på enheten før avreise. Spesielt fokus har vi på post operativ smertelindring.

Første virkedag etter operasjonen blir alle pasienter oppringt, og det er mulig for alle pasienter å ringe avdelingen senere i det post operative forløpet. Telefonen er åpen i avdelingens åpningstid.

Med hilsen, og velkommen til
Dagkirurgisk seksjon, Martina Hansens Hospital

 

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)