Gå til innholdet
Anestesiavdelingen
MHH_011
Anestesiavdelingen ved Martina Hansens Hospital består av 6 anestesioverleger, 15 anestesisykepleiere og en tekniker.
Vi setter faget i høysete, følger med på utvikling innen ortopedisk anestesi og deltar jevnlig på kurs/kongresser. Avdelingen er preget av et særdeles godt arbeidsmiljø.
I 2014 ble det gitt ca. 10.000 anestesier (bedøvelser).
Vi har flere ultralyd-apparater og anestesioverlegene er erfarne i å legge ultralyd-veiledede blokader til smertebehandling før, under og etter operasjon. Vi er også en del av sykehusets smertegruppe, som kontinuerlig oppdaterer behandlingsmetoder mot smerter.
MHH_012

Avdelingen er – i likhet med resten av Martina Hansens Hospital - ISO-sertifisert. Det betyr, at vi følger internasjonal standard for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring, hvilket sammen med avdelingens struktur og gode rutiner er med på å sikre pasientsikkerheten. Det benyttes «Trygg Kirurgi».
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)