Gå til innholdet
Fakta om nybygget

Formålet med utbyggingen

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Da trengs det gode fasiliteter for at MHH skal videreutvikle seg som ledende spesialistsenter innen muskel- og skjelettplager og revmatiske lidelser. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og den nye operasjonsstuen, nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral og nye sengerom vil gi rom for økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter. 

Fakta om prosjektet

 • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital

 • Størrelse: 5000 kvm

 • Byggestart: Q2 2018

 • Ferdigstilling: Q3 2020

 • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen

 • Arkitekter: RATIO Arkitekter AS

 • Prosjektering: Norconsult AS

 • Byggestart: vår/høst 2018

 • Ferdig bygg: Høsten 2020

 

Byggeperiodens milepæler 2018 til 2020

 • Rigg og anleggsarbeid: April/Mai 2018

 • Utgravning: Juli/August 2018
 • Byggestart og grunnstein: August/September 2018

 • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019
 • Tett bygg: September/Oktober 2019

 • Fasade ferdig: Februar/Mars 2020
 • Innvendig ferdig: Juni/Juli 2020

 • Test/Prøvedrift: Juli/August 2020
 • Ferdig bygg og innflytting: August/September 2020

 

Nybygget utvendig

 

Nybygget innvendig

U2. etasje – teknisk rom

U1. etasje -  I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort. 

1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.

2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.

3. etasje -  Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.

4. etasje -  det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.

5. etasje – teknisk rom.