Gå til innholdet
Fakta om nybygget

Fakta om prosjektet

 • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital

 • Størrelse: 5000 kvm

 • Byggestart: Q2 2018

 • Ferdigstilling: Q3 2020

 • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen

 • Byggeleder: .....

 • Arkitekter: RATIO Arkitekter AS

 • Prosjektering: Norconsult AS

 • Byggestart: vår/høst 2018

 • Ferdig bygg: høst 2020

 • Entrepenør: .......

 • Fase Q4 2017 og Q1 2018: Ferdigstillelse av detaljprosjektet og utsendelse av tilbudsdokumenter til entreprenører

 

Byggeperiodens milepæler

Hendelser i 2018

 • Annleggsarbeid: April/Mai 2018

 • Utgravning: Juli/August 2018
 • Byggestart og grunnstein: August/September 2018

 

Hendelser 2019

 • Råbygg oppe og kranselag: Mars/April 2019
 • Tett bygg: September/Oktober 2019

 

Hendelser 2020:

 • Fasade ferdig: Februar/Mars 2020
 • Innvendig ferdig: Juni/Juli 2020

 • Test/Prøvedrift: Juli/August 2020

 • Ferdig bygg og innflytting: August/September 2020

 

Nybygget utvendig

Tilbygget skal bygges til vest for hovedbygningen vil gå over 7. etasjer og vil ha en teglsteinfasade i tråd med det eksisterende bygget. 

 

Nybygget innvendig

U2. etasje – teknisk rom

U1. etasje -  I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort. 

1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.

2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.

3. etasje -  Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.

4. etasje -  det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.

5. etasje – teknisk rom.