Gå til innholdet
Utbyggingen 2018-2020
MHH-Perspektiv-sør-web-ratio.arkitekter
MHH starter arbeidet med å utvide sykehuset med et tilbygg på 5000 kvm, våren 2018. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. 

Planlegging

Prosessene har vært i gang lenge og frem til til 2018 har det kun handlet om forberedelser. I oktober 2016 gjorde MHH seg ferdig med funksjonsprosjektet til det nybygget, og startet på detaljprosjektet. I 2017 i sluttførte vi detaljprosjektet og en lang periode med planlegging er tilbakelagt.

Fra 2018 blir det "action"

I januar/februar 2018 startet jakten på vår fremtidige entreprenør, som skal gjennomføre utbyggingen.
I april/mai 2018 forventer vi at anleggsperioden innledes.
I august/september 2020 står bygget forhåpentligvis klart.

Anleggsområde og støy

Under byggeperioden vil det bli endel støy og støv som følge av byggearbeidet. Selve byggeområdet(anleggsområdet) vil bli skjermet med et byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun personell som er tilknyttet til utbyggingsarbeidet som har adgang til anleggsområdet.

Informasjon og varsling

Anleggsområdet vil medføre en endring av parkeringsområder både for pasienter, besøkende og ansatte. Arbeid med utbyggingen som påvirker drift og medføre en vesentlig ulempe for pasienter, besøkende og ansatte vil det gis informasjon om.

Kontakt byggeledelsen

Dersom du har spørsmål vedrørende utbyggingen kan du henvende deg til byggeledelsen.
Send e-post til: utbygging@mhh.no

Vi vil forsøke å svare din henvendelse så snart vi får anledning.