Gå til innholdet
Utbyggingen 2018-2020
MHH-Perspektiv-sør-web-ratio.arkitekter

MHH starter arbeidet med å utvide sykehuset med et tilbygg på 5000 kvm, våren 2018. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. I oktober 2016 gjorde MHH seg ferdig med funksjonsprosjektet til det nybygget, og startet på detaljprosjektet. Vi er nå, i slutten av 2017 i sluttføringen av detaljprosjektet og en lang periode med planlegging er snart tilbakelagt. På nyåret går vi ut i markedet for å sikre en entreprenør som skal gjennomføre utbyggingen.


Formålet med utbyggingen

Martina Hansens Hospital har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Da trengs det gode fasiliteter for at MHH skal videreutvikle seg som ledende spesialistsenter innen muskel- og skjelettplager og revmatiske lidelser. I tråd med befolkningsutviklingen vil det ortopediske behovet øke med årene, og den nye operasjonsstuen, nye undersøkelsesrom, ny sterilsentral og nye sengerom vil gi rom for økt kapasitet og opprettholde korte ventetider for pasienter.

Fakta om prosjektet

  • Oppdragsgiver: Stiftelsen Martina Hansens Hospital

  • Størrelse: 5000 kvm

  • Byggestart: Q2 2018

  • Ferdigstilling: Q3 2020

  • Prosjektleder: Bjørn Hillestad Christensen

  • Fase Q4 2017 og Q1 2018: Ferdigstillelse av detaljprosjektet og utsendelse av tilbudsdokumenter til entreprenører.

     

Nybygget utvendig

Tilbygget skal bygges til vest for hovedbygningen vil gå over 7. etasjer og vil ha en teglsteinfasade i tråd med det eksisterende bygget.

 

Nybygget innvendig

U2. etasje – teknisk rom

U1. etasje -  I underetasjen vil vi få en helt ny og moderne sterilsentral, hvor operasjonsutstyr blir rengjort.

1. etasje - Venteområde/mottaksområde og undersøkelsesrom for ortopediske pasienter.

2. etasje - Blir uinnredet til åpningen, men området er reservert til utvidelse av det bildediagnostiske tilbudet til sykehuset.

3. etasje -  Ny sengefløy med sengerom og oppholdsrom til innlagte pasienter.

4. etasje -  det bygges 1 ny operasjonsstue, men det er mulig å utvide med 2 til.

5. etasje – teknisk rom.

 

Visste du at

Utbygging og utvidelse er ikke noe nytt for MHH. Hovedbygget sto ferdig i 1936 som tuberkulosesykehus med medfølgende overlegeboliger. Sykehuset bygde søsterboliger som sto ferdig i 1958, som de fleste i dag kjenner som «Lille Martina». I 1990 utvidet sykehuset seg i retning øst med plass til revmatologisk avdeling og terapibasseng.