Gå til innholdet
Meny
Utbyggingen 2018-2020
MHH-Perspektiv-sør-web-ratio.arkitekter
MHH startet i mai 2018 arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. Les hele informasjonsbrosjyren om byggeperioden 2018 til 2020.

Normal sykehusaktivitet i byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på Hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves gjennom støy-, sikkerhet-, og skjermingstiltak.

Byggeområdet og støy

Selve byggesområdet vil bli helt skjermet av et byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun byggepersonell og andre med særskilt tillatelse som har adgang til byggeområdet. Arbeidene vil bli planlagt, koordinert og tilrettelagt slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for naboer, beboere i området og sykehusene. Det er imidlertid ikke til å unngå at arbeidene vil medføre noe støy og støv.

Adkomst og parkering

Byggeområdet vil medføre endring av parkeringsområder for pasienter, besøkende og ansatte. Følg anvisning/skilting ved ankomst og husk å kjøpe parkerings billett.

nformasjon og varsling

Oppdatert informasjon vil med jevnlige mellomrom bli lagt ut på hjemmesiden. Arbeid med utbyggingen som påvirker drift og medføre en vesentlig ulempe for pasienter, besøkende og ansatte vil det gis informasjon om.

Kontakt byggeledelsen

Dersom du har spørsmål vedrørende utbyggingen kan du henvende deg til byggeledelsen.
Send e-post til: utbygging@mhh.no

Vi vil forsøke å svare din henvendelse så snart vi får anledning.