Gå til innholdet
Meny
Utbyggingen 2018-2020
MHH-Perspektiv-sør-web-ratio.arkitekter

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvm. På oppdrag fra stiftelsen har prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen sammen med Norconsult og Ratio prosjektert et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper. Les hele informasjonsbrosjyren om byggeperioden 2018 til 2020.


Normal sykehusaktivitet i byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på Hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves gjennom støy-, sikkerhet-, og skjermingstiltak.

Planlagt aktivitet

Gravearbeid og arbeid i grunnen uten impulspreget lyd vil bli utført i ukedager mellom kl. 07.00 til 19.00.
Pigging i grunnen utføres i ukedager mellom kl. 08.00 - 17.00. Sprengningsarbeidet ble avsluttet i begynnelsen av august 2018. Vær oppmerksom på at det også er andre byggeprosjekter i nær omkrets.

Generelle aktiviteter i uke 43-45:
- Innkjøring av masser
- Inn- og utkjøring av byggeplass med betongbiler
- Montering av tårnkran.
Aktivitetene vil medføre noe anleggstrafikk.

Arbeid i Dønskiveien i uke 44-47:
Det vil pågå arbeider i Dønskiveien fra 29. oktober og 3 uker frem i tid. Den eksisterende asfalten skal freses bort og det skal reetableres ny asfalt og fortau. Arbeidet vil medføre at Dønskiveien utenfor innkjøringen til hospitalet blir innsnevret til ett kjørefelt. Mens arbeidet pågår kl. 07.00 til 19.00 vil det settes opp lysregulering og manuell dirigering for trafikkavvikling i veien og inn/ut av porten til sykehuset. Normal trafikk uten lysregulering mellom kl. 19.00 til 07.00. Fotgjengere og bilister må følge oppsatt skilting.

12. november - Innkjøring til MHH sperres:
Mandag 12. november fra kl. 18.00 skal det legges ny nedsenket kantstein på tvers av innkjøringen til sykehuset. Innkjøringen til sykehuset blir derfor sperret fra kl. 18.00 og utover. Arbeidene utføres på kveld og natt, slik at det er åpent igjen for innkjøring tirsdag morgen. Pasienter, besøkende og ansatte som har parkert på området og skal ut etter kl. 18.00 kan ved utkjøring henvende seg til anleggsarbeidere for å bli geleidet ut. Dersom det er ingen anleggsarbeidere i nærheten kan anleggsleder kontaktes på telefon: 416 00 106.

Byggeområdet og støy

Selve byggesområdet vil bli helt skjermet av et byggegjerde. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun byggepersonell og andre med særskilt tillatelse som har adgang til byggeområdet. Arbeidene vil bli planlagt, koordinert og tilrettelagt slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for naboer, beboere i området og sykehusene. Det er imidlertid ikke til å unngå at arbeidene vil medføre noe støy og støv.

Adkomst og parkering

Byggeområdet vil medføre endring av parkeringsområder for pasienter, besøkende og ansatte. Følg anvisning/skilting ved ankomst og husk å kjøpe parkeringsbillett.

Informasjon og varsling

Oppdatert informasjon vil med jevne mellomrom bli lagt ut på hjemmesiden. Arbeid med utbyggingen som påvirker drift og medføre en vesentlig ulempe for pasienter, besøkende og ansatte vil det gis informasjon om.

Kontakt utbyggingsprosjektet

Dersom du har spørsmål vedrørende utbyggingen kan du henvende deg til byggeledelsen på MHH ved å sende en e-post til: utbygging@mhh.no. Vi vil forsøke å svare din henvendelse så snart vi får anledning.

Du kan også ta kontakt direkte:
Prosjektleder MHH - Bjørn Hillestad Christensen - tlf. 92833980 - e-post: bch@mhh.no
Byggeleder MHH - Bjørn Johnstad - tlf. 97764836 - e-post: bjorn.johnstad@mhh.no
Prosjektleder PEAB AS - Mads Steiro Nylund - tlf. 951 90 207 - e-post: mads.steiro.nylund@peab.no
Anleggsleder PEAB AS - Arne Halvor Dramstad - tlf. 926 78 229 - e-post: Arne.halvor.dramstad@peab.no
Anleggsleder (Grunnarbeid) PEAB Anlegg AS - Ole Ronny Olsen - tlf. 950 27 200 - e-post: ole.ronny.olsen@peab.no
Arbeidsleder (Grunnarbeid) PEAB Anlegg AS - Kristian Dahl Hoel - tlf. 954 45 227 - e-post: kristian.hoel.dahl@peab.no