Gå til innholdet
Meny
Personalbarnehagen
MHH-bhg-bilde
Martina Hansens Hospital har egen personalbarnehage som ligger skjermet til nedenfor Hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Vi har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, egen bålplass og grillhytte

Om barnehagen

Barnehagen består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter sykehusets behov.

Personalet i Martina Hansens Hospital personalbarnehage er en erfaren gjeng med pedagoger, barn og ungdomsarbeidere, hjelpepleier og assistenter. Vi jobber etter at alle barn i barnehagen skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap. Hvert enkelt barn skal lære seg nye ting og utvikle seg etter sine muligheter. Vi skal hjelpe barnet til å bli den beste utgaven av seg selv. I personalgruppen har vi stort fokus på humor og fellesskap.

Vår visjon vi jobber etter er: ”Gøy sammen store og små”.

Barnehageplasser

Tildeling av plass foretas av ledelsen etter hospitalets behov. Ved ledig kapasitet tas eksterne barn inn. Søknad om barnehageplass sendes til styrer i barnehagen.

Barnehagens åpningstider

Ukedager: kl 07:00 - 16:30.
Stengt: Romjulen, onsdag før påske samt tre uker i fellesferien.

Relevante linker

- Informasjonshefte
- Søknadsskjema
- Halvårsplan for høsten 2018
- Årsplan 2018-2019

- Vedtekter for barnehagen
- Handlingsplan: Godt psykososialt miljø
- Trafikksikkerhetsarbeid 2017

Kontakt barnehagen

For ytterligere informasjon ta kontakt med barnehagens styrer:
Liselotte Karlsson
Tlf: 67521864
E-post:
liselotte.karlsson@mhh.no