Gå til innholdet
Organisering

Ledergruppen

Administrerende direktør - Per Skaugen Bleikelia
Økonomidirektør - Daniel Storli Resen-Fellie
Personaldirektør - Trine-Lise Wefald
Organisasjon- og utviklingsdirektør - Karin Ask-Henriksen
Avdelingssjef Revmatologisk avdeling - Glenn Haugeberg
Avdelingssjef Ortopedisk avdeling - Tor Kjetil Nerhus
Avdelingssjef Anestesi leger - Unni Toftegård
Avdelingssjef Anestesi og Postoperativ avdeling - Susanne Kjær
Avdelingssjef Røntgenavdeling - Ellen Lindstad
Avdelingssjef Laboratorium - Sissel Wiik
Avdelingssjef Sengeavdeling og Poliklinisk avdeling - Hilde Mjølid
Avdelingssjef Fysioterapi, Ergoterapi og sosionom avdelingen - Unni S. Seljom
Avdelingssjef Operasjonsavdelingen - Kari Baadstø

Hospitalstyret

Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Hospitalstyret består av 6 representanter, der 3 er oppnevnt av stiftelsen, de resterende er ansattes representanter i styret.
Andreas Mellbye (styreleder)
Marit Lund Hamkoll (styremedlem)
Hilde Vik Matre (styremedlem)
Marianne Hagen (styremedlem)
Elisabeth Thornes (ansattrepresentant)
Jorunn Woie (ansattrepresentant)
Geir Solberg (ansattrepresentant)
Cathinka Gjersøe (1.vara)
Unni S. Nordstrøm (2. vara)