Gå til innholdet
Organisering

Hospitalstyret

Martina Hansens Hospital AS er eiet av Stiftelsen Martina Hansens Hospital. Hospitalstyret består av 6 representanter, der 3 er oppnevnt av stiftelsen, de resterende er ansattes representanter i styret.
Andreas Mellbye (styreleder)
Marit Lund Hamkoll (styremedlem)
Hilde Vik Matre (styremedlem)
Marianne Hagen (styremedlem)
Elisabeth Thornes (ansattrepresentant)
Jorunn Woie (ansattrepresentant)
Geir Solberg (ansattrepresentant)
Cathinka Gjersøe (1.vara)
Unni S. Nordstrøm (2. vara)