Gå til innholdet
Ledige stillinger
Vi er stadig på utkikk etter nye medarbeidere som kan bidra til føre arven etter Martina videre. Her vil du til enhver tid finne stillinger vi søker kandidater til.

Snakkeboble-web-ledigestillinger1

Under finner du en liste av våre ledige stillinger:
- Anestesisykepleier i  1 års 100 % vikariat ved anestesiavdelingen

- Sykepleier fast 100 % ved dagkirurgisk enhet

- Seksjonsledere/Avdelingssykepleiere fast 100 % ved sengeavdelingen

- Sekretær/Helsesekretær fast stilling ved medisinsk kontortjeneste

- Sykepleier i 1 års 100 % vikariat ved sengeavdelingen

__________________________________________________
Oppdatert 17. april 2018