Gå til innholdet
Kvalitet og pasientsikkerhet
Martina Hansens Hospital har som mål å være landets ledende muskel og skjelettsenter. Og for å nå dette målet holder vi oss oppdatert og har høy fokus på arbeid som utvikler faglig læring og økt kvalitet på tjenestene som vi tilbyr til våre pasienter.

Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge. Med det offentlige som oppdragsgiver er MHH underlagt Helse Sør-Østs strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.

Kvalitet og sikkerhet skal sikres gjennom at tjenestene til MHH skal:
• Være virkningsfulle
• Være trygge og sikre
• Involvere brukerne og gi dem innflytelse
• Være samordnet og preget av kontinuitet
• Utnytte ressursene på en god måte
• Være tilgjengelig og rettferdig fordelt
» Les om Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram «i trygge hender 24/7»

Vi jobber aktivt for en tryggere pasientbehandling ved systematisk kvalitetsstyring. Martina hansens hospital er sertifisert etter standardene ISO 9001:2008 kvalitetsstyring og ISO 14001:2004 miljøstyring siden 2013(nyeste oppdatert)?
Standarden for kvalitetsstyring er et hjelpemiddel for Hospitalet til å møte pasientforventninger, nasjonale krav og utfordringer til høy kvalitet på all pasientbehandling. Sertifiseringene bidrar til at din kontakt og behandling hos oss skal være den best mulige og at gjennomføres som planlagt.
Les mer om Iso-sertifiseringen i menyen til høyre.

Kvaliteten på våre tjenester:
Landsomfattende pasienttilfredshetsundersøkelser viser at kvaliteten på våre tjenester ligger over godt over landsgjennomsnittet for norske sykehus. For oss er din mening som pasient om behandlingsresultatet og oppholdet ved hospitalet en viktig informasjon for å kontinuerlig kunne utvikle oss. Vi gjennomfører derfor regelmessige pasienttilfredshetsundersøkelser for å kunne bli enda bedre.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)