Gå til innholdet
Pågående forskningsprosjekter
I 2017/2018 er det 15 pågående forsknings-prosjekter på MHH, hvorav 4 av prosjektene inkluderer pasienter fortløpende. Forskning ved MHH er hovedsak kliniske studier innen muskel- og skjelettlidelser og revmatologi.

Forskning innen ortopedi

Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Forskning innen revmatologi

Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer(leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.

  • Kvalitetsstudie håndartrose:

 Pasientene som blir henvist til oss med håndartrose vil bli forspurt om å delta i en kvalitetsstudie (undersøkelse) med arbeidsglidning som fokus. Hovedhensikten med undersøkelsen er å evaluere om pasienter med håndartrose har like god nytte av å komme primært til ergoterapeut for en klinisk gjennomgang med eventuell videre henvisning til revmatolog om nødvendig, sammenlignet med å komme til revmatolog først for så eventuell videre henvisning til ergoterapeut om det blir funnet nødvendig.