Gå til innholdet
Stefan Moosmayer
Stefan Moosmayer - forsker ved MHH
Stefan Moosmayer kommer opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi og har en doktorgrad som omhandler utredning og behandling av seneskader i skulderen. Han jobber som overlege på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital. Hans kliniske hovedinteresse er utredning og behandling av kroniske og akutte skulderskader. Han er forskningsleder for to internasjonale studier som undersøker effekten av forskjellige behandlingsmetoder ved akutte seneskader i skulderen og ved kalkskulder.

Kontaktinformasjon

E-post: stefan.moosmayer@mhh.no
Telefon: 67502509 / 40028052

Pågående forskningsprosjekter

• Sammenligning av kirurgisk og physioterapeutisk behandling ved seneskade i skulderen
• Ultralydveiledet skylling av kalk ved kalkskulder - en metodeanalyse
• Behandling av akutt seneskade i skulder etter traume - sammenligning mellom senereparasjon og placebobehandling (skandinavisk samarbeidsstudie)
• Behandling av kalkskulder - sammenligning mellom placebobehandling, kortisoninjeksjon og kalkskylling (norsk-svensk samarbeidsstudie)

Publikasjoner

2017

2014

2013

2010

2009

2007

2005

2004

2000