Gå til innholdet
Forskere

Nedenfor er listen over forskere tilknyttet MHH:

Cathrine Aga (LIS ortopedi)
Nina Kise (ortoped)
Stefan Moosmayer (ortoped, PhD)
Kjetil Nerhus (ortoped, PhD)
Ellen Sauar Norli (revmatolog)
Elisabeth Thornes (fysioterapeut)
Glenn Haugeberg (revmatolog, professor)
Stig Heir (ortoped, PhD)
Andreas Diamantopoulos (revmatolog, PhD)
Pål Borgen (ortoped)
Toril Hennig (spesialergoterapeut)
Geir Solberg (ortoped)
Geir Hjorthaug (ortoped)
Hilde Haukeland (revmatolog)
Erik Jansen (ortoped)
Arne Ekeland (ortoped, professor emeritus)