Gå til innholdet
Meny
Forskning
MHH-forskning
Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode.

Prosjekter innen ortopedi
Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Prosjekter innen revmatologi

Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer(leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.

Forskere ved MHH

Andreas Diamantopoulos (revmatolog, PhD)
Arne Ekeland (ortoped, professor emeritus)
Cathrine Aga (LIS ortopedi, PhD)
Elisabeth Thornes (fysioterapeut)
Ellen Sauar Norli (revmatolog, PhD)
Erik Jansen (ortoped) 
Geir Hjorthaug (ortoped)
Geir Solberg (ortoped)
Hilde Haukeland (revmatolog)
Kjetil Nerhus (ortoped, PhD)
Nina Kise (ortoped)
Pål Borgen (ortoped, PhD)
Stefan Moosmayer (ortoped, PhD) 
Stig Heir (ortoped, PhD) 
Toril Hennig (spesialergoterapeut
Meheran Karimzadeh (LIS Fellow)