Gå til innholdet
Forskning
forskning
Ortopedisk avdeling har både gjennomførte og pågående doktorgradsprosjekt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Prosjektene gir avdelingen særskilt spisskompetanse innenfor de aktuelle felt. Ett doktorgradsprosjekt som omfatter senemansjett-skader i skulderen (rotatorcuffen) ble fullført i 2010, et annet som omfattet bruskskader i kneet ble fullført i 2011. Pr. 2015 pågår det fem doktorgradsprosjekt i avdelingen hvorav tre er knyttet til knelidelser (ulike teknikker for korsbånds-reparasjoner/ulike behandlingsstrategier for meniskskader/ ulike behandlingsalternativ for kneartrose (slitasjegikt)), ett prosjekt er knyttet til hofteprotese-problematikk og ett prosjekt er knyttet til fysisk funksjon ved lumbal spinal stenose (trang ryggmargs-kanal). I tillegg pågår studier/prosjekt uten at de er del av egne doktorgradsarbeider. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekt med forskningsnettverk både nasjonalt (eks Høyskolen i Oslo og Akershus, Oslo Universitetssykehus/AHUS/Universitetet i Oslo, Senter for Idrettskade-forskning/Norges Idrettshøgskole og Norsk kompetansesenter for Aktiv Rehabilitering) og internasjonalt.

Revmatologisk avdeling har pågående forskningsprosjekter innenfor flere sykdomsfelt med hovedtyngde på artrittsykdommer (leddbetennelse), men også på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. En av avdelingens overleger er nå i et doktorgradsløp tilknyttet en slikt studie.

Forskningsutvalget på MHH er ledet av seksjonsoverlege Stig Heir, PhD. Utvalget er satt sammen av represanter fra avdelinger/yrkesgrupper som deltar aktivt i forskning; revmatolog og PhD-kandidat Ellen Sauar Norli, ortoped og PhD-kandidat Cathrine Aga, avdelingsleder og anestesisykepleier Susanne Kjaer og spesialfysioterapeut og PhD-kandidat Elisabeth Thornes.
 
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)