Gå til innholdet
Forskning
Forskningsprosjekter fører til en særskilt spisskompetanse innen de aktuelle felt. Flere av prosjektene våre er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet, mens andre er samarbeidsprosjekter med forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fokus på forskning og samarbeid gir interessante studier som vil komme mange pasienter og behandlere til gode.


Våre forskningsprosjekter

Forskning innen ortopedi
Ved ortopedisk avdeling har det både blitt, og blir forsket på ulike felt innenfor behandling av skader og sykdom i kne, skulder, hofte og rygg. Flere av studiene er del av doktorgradsprosjekter, men det foregår også andre prosjekter.

Forskning innen revmatologi
Det pågår ulike forskningsprosjekter med revmatologisk avdeling – flere av de er samarbeidsstudier med andre avdelinger i landet. Hovedtyngden av forskningsprosjektene er innenfor artrittsykdommer(leddbetennelse), men det forskes og på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.

Forskere ved MHH

Cathrine Aga (LIS ortopedi)
Nina Kise (ortoped)
Stefan Moosmayer (ortoped, PhD)
Tor Kjetil Nerhus (ortoped, PhD)
Ellen Sauar Norli (revmatolog)
Elisabeth Thornes (fysioterapeut)
Glenn Haugeberg (revmatolog, professor)
Stig Heir (ortoped, PhD)
Andreas Diamantopoulos (revmatolog, PhD)
Pål Borgen (ortoped)
Toril Hennig (spesialergoterapeut)
Geir Solberg (ortoped)
Geir Hjorthaug (ortoped)
Hilde Haukeland (revmatolog)
Erik Jansen (ortoped)
Arne Ekeland (ortoped, professor emeritus)