Gå til innholdet
Besøksvennene
bibliotek-bøker
Ved Martina Hansens Hospital har vi 6 damer fra Røde Kors som frivillig kommer rundt på sykehuset med boktralle til pasientene, 2 ganger per uke.

I pasientbiblioteket er det ca. 3.000 bøker som er registrert på data og gjort tilgjengelige via våre nettsider og ved terminalene ved sengene. De er sortert etter forfatter, tittel og tema. Man finner også oppdaterte permer på sengepostene.

Pasientbiblioteket ligger i kjelleretasjen.

 Åpningstider:
- Mandag kl. 10:30 -14:00
- Torsdag kl. 09:30 - 14:00

Det er også 4 besøksvenner som kommer hver tirsdag med aviser og kioskvarer til pasientene.

Informasjonsbrev fra besøksvennene
Her finner du liste over bøkene basert på forfatter
Her finner du liste over bøkene basert på tittel
Her finner du liste over bøkene basert på språk
Her finner du liste over bøkene basert på tema
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)