Gå til innholdet
Besøksvennene
Ved Martina Hansens Hospital har vi 6 damer fra Røde Kors som frivillig kommer rundt på sykehuset med boktralle til pasientene, 2 ganger per uke.

I pasientbiblioteket er det ca. 3.000 bøker som er registrert på data og gjort tilgjengelige via våre nettsider og ved terminalene ved sengene. De er sortert etter forfatter, tittel og tema. Man finner også oppdaterte permer på sengepostene.

Pasientbiblioteket ligger i kjelleretasjen.

 Åpningstider:
- Mandag kl. 10:30 -14:00
- Torsdag kl. 09:30 - 14:00

Det er også 4 besøksvenner som kommer hver tirsdag med aviser og kioskvarer til pasientene.