Gå til innholdet
Teknisk avdeling
MHH_021
Teknisk avdeling tar seg av nødvendig drift og vedlikehold. De benytter et dataprogram som registrerer arbeidsoppgaver, noe som letter gjennomføringen av forebyggende vedlikehold.

Teknisk avdeling er også fokusert på brannvern. Dette er viktig i forhold til sikkerheten både ovenfor pasienter og personale. Brannøvelsene består av en teoretisk del og en praktisk del og alle ansatte er pliktig til å delta.

De gjennomfører også bygningsmessige pålegg fra brannvesenet.

Avdelingen har også ansvar for uteanlegget både sommer og vinter.

 
 
   


KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)