Gå til innholdet
Sosionomavdelingen
MHH_023
Avdelingen gir tilbud til pasienter og pårørende ved Martina Hansens Hospital
Sosionomen kjenner godt til ulike tilbud og arbeider for å ivareta pasienter og pårørende sine behov og interesser. Både pasienter som er innlagt og pasienter på poliklinikken kan be om en samtale med sosionom. Dette gjelder også for pårørende til pasientene. Tjenesten er gratis.

Pasientsamtaler finner i hovedsak sted på sosionomenes kontorer
Hospitalet har to sosionomer som har fast samarbeid med Sengepostene samt at vi mottar henvendelser fra Poliklinikken.
Utgangspunktet for sosialt arbeid i sykehus er at psykososiale belastninger og bekymringer kan påvirke sykdomsbildet og behandlingen, samt oppstå som en følge av sykdommen og sykehusinnleggelsen.
Aktuelle problemstillinger er ofte knyttet til forhold ved arbeidsevne, arbeidssituasjon, økonomi, endringer i funksjonsnivå (praktiske- og sosiale aktiviteter, transportevne, m.v.) og boligforhold. Mange opplever også at egne og andre reaksjoner på langvarige og kroniske lidelser er en belastning.
Med informasjon, støtte og hjelp skal sosionomene bidra til at pasienter og pårørende kan mestre de krav og utfordringer som deres situasjon innebærer.
I samarbeid med andre faggrupper ved hospitalet bidrar sosionomene med undervisning til både pasienter og pårørende i form av ulike kurs og skoler. Avdelingen bidrar også med internundervisning til andre avdelinger. Vi har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell ved hospitalet.

Sosionomen kan:
• Bistå med å finne løsninger på problemer som oppstår for pasient og pårørende knyttet til sykdom  og behandling.
• Bidra til å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon.
   Informasjon:
• Gi pasient og pårørende informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold og forsikringer.
• Gi råd og veiledning i forhold til arbeid, skole og hjemmesituasjon.
• Gi bistand ved skriving av søknader.

Kontaktformidling:

Formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset, både offentlige og private.
For eksempel: NAV (trygd, arbeid, sosialtjeneste), boligkontor, forsikringsselskaper m.m.
Sosionomen kan bidra med å koordinere tjenestene.

Støttesamtaler:

Samtaler om de følelsesmessige reaksjoner som ulykke og sykdom kan føre med seg, samt løsningsorienterte samtaler om eventuelle endringer i familie og livssituasjon.
Tilbudet gjelder også pårørende.

Undervisning:

Opplæring og undervisning overfor pasient og pårørende.
Gi veiledning, undervisning og konsultasjon i sosialfaglige spørsmål overfor samarbeidspartnere og annet helsepersonell.

Henvisning:

Ønsker du en samtale med sosionom kan du be om dette
gjennom helsepersonellet du er i kontakt med. De vil da
enten ta kontakt med avdelingen per telefon eller
ved å sende en elektronisk henvisning i pasientsystemet DIPS.
Henvisningsrutiner for helsepersonell:
Vi har som mål å gi tilbud til alle som ønsker samtale med sosionom.
Alle ansatte på sykehuset med pasientkontakt har ansvar for å henvise til sosionom i følgende tilfeller:
• Når en pasient overfor den ansatte uttrykker ønske om å få snakke med en sosionom
• Når en ansatt vurderer at en pasient vil kunne ha nytte av å snakke med en sosionom
• Når et barn blir innlagt har sosionomen ansvar for å kontakte foreldrene ved innleggelsen
og tilby sin bistand. Sosionomen sjekker på oppmøtelisten i DIPS når et barn blir innlagt.

Hvordan henvise:
• Pasienten henvises til sosionom i Dips eller ved personlig eller telefonisk henvendelse til sosionomen.
(Henvisningen eller ”gul lapp” sendes til ”sosionomtjenesten” (ikke til den enkelte sosionom)).
• Pasienten henvises til sosionom ved personlig henvendelse til sosionomen på tverrfaglig previsitt
som finner sted en gang ukentlig (dette gjelder for tiden alle sengeposter).
Hvis en pasient blir henvist til sosionom og sosionom ikke er tilgjengelig på henvisningstidspunktet,
skal det legges beskjed til sosionom om å kontakte pasienten enten hjemme eller på sykehuset.

Konsultasjon i faglige spørsmål:
Sosionomene skal gjennom sosialfaglig arbeid bidra til å oppfylle sykehusets målsetting om en helhetlig behandling av pasienten.
Helsepersonell ved hospitalet kan per telefon eller møte konsultere sosionomen i ulike spørsmål av sosialfaglig karakter.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 67 52 17 99      Ann Elise Wiegels, sosionom – avdelingsleder 
E-post: ann-elise.wiegels@mhh.no
Telefon: 67 52 17 98      Bodil Sørensen, sosionom 
E-post:  bodil.sorensen@mhh.no


Åpningstider:
Kl. 08:00-15:30
Lokalisering:
Sosionomavdelingen har kontorer i 2. etasje. Rom 205A og 224.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)