Gå til innholdet
Revmatologisk sengepost
MHH_037
Revmatologisk avdeling med 22 sengeplasser er en combined unit med både revmamedisinske, revmakirurgiske og ortopediske pasienter i samme avdeling. De revmatologiske pasientene har ulike diagnoser som for eksempel reumatoid artritt, ankyloserende spondylitt (Bechtrew), psoriasisartritt og bindevevssykdommer. Det er et godt faglig samarbeid mellom revmatologer og kirurger.
Avdelingen har også et velfungerende tverrfaglig team med sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger. Det tverrfaglige samarbeidet gir et godt behandlingstilbud til pasientene.

Vi mottar henvisninger fra revmatologer eller pasientens fastlege, og de fleste innleggelser er planlagte. Vi tar også i mot revmatologiske pasienter til 15 dager rehabiliteringsopphold.
De siste årene har det vært en stor utvikling i behandling av revmatikere, blant annet med biologiske legemidler. Avdelingen har en aktiv infusjonsenhet som tilbyr poliklinisk intravenøs behandling med biologiske legemidler, og i 2013 ga vi ca 1730 infusjoner.
Vi arrangerer 2-dagers revmaskole minst 2 ganger per år.
I 2014 har vi startet med SDI, sammedagsinnleggelse, for fotkirurgi.

Vi har 25 sykepleiere, 4 hjelpepleiere og 1 sekretær tilknyttet avdelingen.
Vi samarbeider med Lovisenberg diakonale høgskole og Diakonova, og avdelingen har til enhver tid 3-4 sykepleiestudenter i praksis.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)