Gå til innholdet
Poliklinikken
MHH_058
Poliklinikken utfører ca. 28.000 konsultasjoner per år innen ortopedi, revmatologi og barneortopedi.
Vi holder til i hyggelige lokaler med moderne utstyr.
 

Målsetting for poliklinikken:

Poliklinikken skal bidra med diagnostikk, behandling og undervisning.

Poliklinikken skal yte god service og møte pasienten med respekt slik at alle føler seg trygge og godt ivaretatt.

Poliklinikken skal tilstrebe korte ventelister

Poliklinikken skal holde høy faglig kvalitet

Våre ortopeder, revmatologer og sykepleiere samarbeider tverrfaglig med ortopediingeniør, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomtjenesten.

 

Informasjon til våre pasienter:

Informasjon om dine rettigheter som pasient                                        
Pasientreiser
Fritt sykehusvalg
Klagemuligheter
Rett til helsehjelp

Diverse pasientskoler:

Artroseskole                                                                                                            
Revmaskole for pasienter med leddgikt, psoriasis leddgikt, MB. Bekhterev. 

Aktuelle brosjyrer/pasientinformasjon:
Om artroseskolen
Om revmaskolen
Om livsstyrketrening
Om hofteproteser
Om kneproteser
Om bentetthetsmåling
Om klumpfot

Norsk Osteoporoseforbund
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)