Gå til innholdet
Ortopedisk sengepost B
MHH_019
Ortopedisk sengepost B er Martina Hansens Hospitals rygg og barneavdeling.
I tillegg behandler vi pasienter som får innsatt hofte- og kneprotese.
Ortopedisk sengepost B tar også imot barn med ulike ortopediske problemstillinger. Vi utfører primært tre hovedgrupper ryggoperasjoner, alle på lumbosacralcolumna-nivå i ryggen. Det er; prolaps, spinalstenose og spondylolistese. I 2013 ble det totalt operert 410 ryggpasienter ved post 2. 65 av disse ble operert for prolaps, 267 for spinalstenose og 70 ble avstivet, hvorav 53 av disse med metall. I motsetning til pasienter med prolaps, som ofte har hatt et relativt kortvarig ryggproblem, har pasienter som opereres med avstivning ofte gått i mange år med ryggsmerter og har utviklet en kronisk rygglidelse. Denne gruppen synes å bli stadig større og krever et godt tverrfaglig opplegg der kirurg, pleiepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom er koblet inn.

Ortopedisk sengepost B er en relativt liten avdeling, normert til 19 senger. Avdelingen består hovedsakelig av 1 og 2 sengsrom. Turnover ved posten er lav og pleiepersonalet og har lang erfaring i avdelingen. Det vektlegges godt tverrfaglig samarbeid for å gi våre pasienter et best mulig tilbud. På posten jobber det for tiden 27 sykepleiere og 4 hjelpepleiere i tillegg til våre ryggkirurger, fysioterapeuter, ergoterapeut, sosionom samt fast renholdspersonale. Posten har i tillegg 16 sykepleierstudenter fra Lovisenberg Diakonale Høgskole i 8 ukers kirurgisk praksis, fordelt på 4 perioder.

Legene ved seksjonen har i tillegg ansvar for utredning og behandling av barneortopediske lidelser. Poliklinisk utføres det årlig ca. 500 ultralydundersøkelser på barn med mistanke om medfødt hoftelidelse. Vi behandler også barn med fotlidelser, som for eksempel medfødt klumpfot. Kompliserte barneortopediske lidelser behandles av Oslo Universitets Sykehus, barneortopedisk avdeling.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)