Gå til innholdet
Ortopedis sengepost A
MHH_034
Ved denne ortopedisk kirurgiske avdeling har vi 28 sengeplasser.
Vi tar i mot planlagte operasjoner for protesekirurgi innen hofter og knær, samt skulderkirurgi og korsbåndsoperasjoner.
Vi tilbyr hofte- og kneskole før operasjon.

Vårt personale har lang erfaring, god faglig kompetanse og kunnskap over gjeldende felt.
Vi vektlegger fagutvikling innen områdene: kvalitetssystem, dokumentasjon, sårbehandling, smittevern, internundervisning og opplæring av nyansatte og studenter.
Vårt fokus er spesielt på god smertelindring og personalet oppdateres og undervises jevnlig.
Pleiepersonalet er organisert i grupper slik at våre pasienter skal ha begrenset antall mennesker å forholde seg til.
I tillegg vektlegger vi god informasjon av anestesileger/kirurger og sykepleiere over hele behandlingsforløpet.
Vi er veldig stolte av avdelingen vår, og mener vårt fine trygge arbeidsmiljø kommer pasienter og pårørende til gode.
Godt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom.

Vi har ikke faste visittider
Liggetiden beregnes fra 1- 5 dager.
Tidligere var det vanlig å reise til rehabilitering etter slike operasjoner, slik er det ikke lenger.
I det ortopediske fagmiljøet er det bred enighet om at pasienten skal fortsette rehabilitering i eget hjem, med støtte av fysioterapeut på hjemstedet.
Ved utreise er du selvhjulpen, du går med krykker og behersker å gå i trapp.
Etter utreise blir de fleste pasienter innkalt til kontroll (avhengig av type operasjon), og har ellers mulighet til å ringe oss dersom det er noe de er usikre på. For eksempel smerter, hevelse eller evt. blødning.

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)