Gå til innholdet
Medisinsk Kontortjeneste
MHH_049
Velkommen til Medisinsk kontortjeneste.
Vi består av 30 Helsesekretærer/sekretærer, 25 stillingshjemler som bemanner ekspedisjonen, poliklinisk timebestilling, dokumentsenteret, ortopedisk og revmatologisk sekretariat samt IKT.

Ekspedisjonen:
Ved ankomst til Martina Hansens Hospital er det oss som ønsker deg velkommen, registrerer din ankomst og forteller deg hvor du skal videre. Vi hjelper deg slik at nødvendig dokumenter er klargjort for lege eller sykepleier.

Poliklinisk timebestilling:
For å få time til vurdering må du kontakte legen din som må henvise deg skriftlig.
Vi besvarer alle spørsmål du måtte ha vedrørende timer og ventelister.

Dokumentsenteret/journalarkivet:
Hos oss blir all brevpost og elektronisk post behandlet.
Alle henvisninger går via dokumentsenteret hvor de blir registrert og videre distribuert til overlegene.

Ønsker du som pasient en utskrift av din journal vennligst, ta kontakt med vårt dokumentsenter.

Revmatologisk og ortopedisk sekretariat:
Vi er støtteapparatet for mange faggrupper internt og vår arbeidshverdag består blant annet av pasientadministrative oppgaver, journalskriving og kvalitetssikring av pasientdokumentasjon.

TA KONTAKT:

- Ekspedisjonen:
Mandag – torsdag          kl 07:30 – 19:30
Fredag                              kl 07:30 – 15:30
Telefonnummer:             67 52 17 50

- Poliklinisk timebestilling:
Mandag – fredag            kl 09:00 –11:00 og 12:00-14:00
e-post:                              ortpol@mhh.no (Ortopedisk poliklinikk)
e-post:                              revpol@mhh.no (Revmatologisk poliklinikk)
Telefonnummer:              67 52 17 26

- Dokumentsenteret/journalarkivet:
Mandag – fredag             kl 07:30 – 15:00
e-post:                              arkiv@mhh.no
Telefonnummer:              67 52 18 36

- Leder for Medisinsk kontortjeneste:
Cathinka Astrup Gjersøe
e-post:  cag@mhh.no
Telefonnummer:            67 52 18 48
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)