Gå til innholdet
Innleggelseskontoret
MHH_050
Hos innleggelseskontoret til Martina Hansens Hospital møter du sykepleiere med aktuell erfaring og høy faglig kompetanse. De skal sørge for at all kontakt mellom vårt sykehus, pasienter og pårørende skal være en god opplevelse, og jobber derfor målrettet for å sørge for at pasienten er godt forberedt og at behandlingen er godt planlagt.

Innleggelseskontoret skal sørge for:
-   en god dialog med pasientene
-   at inntak av pasienter til ortopedisk og revmatologisk avdeling er planlagt
-   å tilrettelegge operasjonsaktiviteten, inklusiv dagkirurgi.
-   å ha kontroll på ventelistene.
-   tett samarbeid med kirurger, operasjonsavdelingen og sengeavdelinger.
-   medbestemmelse for pasienten vedrørende behandlingstidspunktet.
-   god ressursutnyttelse for å overholde tidsfristene når det gjelder inntak av pasienter.

Innleggelseskontoret:
Mandag-fredag kl 09:00 – 11:30 og 12:30-15:00
Epost: Inntakskontor@mhh.no (Innleggelseskontoret)
Telefonnummer: 67 52 17 19

Dagkirurgisk timebestilling:
Mandag-fredag kl 09:00 – 11:30 og 12:30-15:00
Epost: Inntakskontor@mhh.no (Innleggelseskontoret)
Telefonnummer: 67 52 17 20
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)