Gå til innholdet
Husøkonomavdelingen
MHH_039
Husøkonom avdelingen har base i hospitalets underetasje. Avdelingen ledes av husøkonom Kjellfrid D. Larsen

Avdelingen har 24,8 stillinger, og er en positiv faktor for trivsel og miljø både for pasienter og ansatte ved hospitalet.
Vi holder en høy kvalitet og standard på renhold og alt arbeid vi utfører.

Avdelingen er ansvarlig for:
• Daglig og periodisk renhold av hospitalets bygningsmasse, ca. 10 000m²
• Matmottak og distribusjon av mat til sengepostene
• Oppvaskseksjon for pasientservise og servisetraller
• Tøysentral og internvaskeri
• Personalkantine
• Møbler og tekstiler
• Innkjøp av kjemikalier, utstyr, tekstiler og inventar
• Dekorering av fellesarealer, særlig aktuelt ved høytider

Vårt motto er "Engasjement, Innsats og Stolthet".
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)