Gå til innholdet
Fysioterapiavdelingen
MHH_059
Martina Hansens Hospital har 12 fysioterapeuter og en turnuskandidat som deltar i det tverrfaglige samarbeidet om pasientene.

Alle pasienter som blir innlagt og operert får informasjon og veiledning av fysioterapeut etter operasjonen. Pasienter som blir innlagt til et vurderingsopphold og polikliniske pasienter som har behov for det, får en grundig vurdering og forslag til behandlingsstrategi av en av fysioterapeutene.

Fysioterapeutene har også ansvar mange av kontrollene etter operasjoner og deltar i mange av hospitalets forskningsprosjekt ved å ha ansvar for deler av kontrollene/oppfølgingen knyttet til prosjektene.

Kompetanse:
Våre fysioterapeuter er spesialisert innen rehabilitering og er med all sin erfaring, dyktige til å undersøke, veilede og ivareta opptrening av alle sykehusets pasientgrupper.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-fredag: kl. 08.00-15.30
Telefon: 67 52 18 00 (sjeffysioterapeut)
                     
Telefon: (felleskontor)
67 52 1804 / 1805         
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)