Gå til innholdet
Ergoterapiavdelingen
MHH_009
Det er tre ergoterapeuter ansatt ved hospitalet.
Ergoterapeuten er tilknyttet revmatologisk- og ortopedisk avdeling, både sengepostene og poliklinikken.

Ergoterapeutene har som hovedmål å bidra til at den enkelte kan leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig, til tross for sin funksjonsnedsettelse. Sammen med pasienten ser vi på muligheter og begrensninger i dagliglivet, med tanke på økt mestring.
Dette gjøres gjennom:
- Vurdering og kartlegging av den enkeltes funksjonsevne i forhold til mestring
   av daglige gjøremål, - hjemme, på jobb og i fritiden.
- Råd og veiledning i forhold til aktivitetsregulering og fatigue
- Instruksjon i håndøvelser for å opprettholde håndfunksjonen.
- Tilpasning og tillaging av ulike typer ortoser (skinner).
- Informasjon om, og anskaffelse av tekniske hjelpemidler.

Håndartrose - egenøvelser

Kontakt oss:
Mandag-Fredag kl. 08:00-15:30
Direkte: 6752 1807/1808

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)