Gå til innholdet
Revmatologisk avdeling
Avdelingen har ansvaret for utredning og behandling av revmatiske sykdommer for befolkningen i Akershus fylke.

Spesialister innen alle revmatiske sykdommer

 Våre revmatologer har en spesialkompetanse som dekker alle typer revmatiske leddlidelser, både betennelsesaktige og degenerative; samt revmatologiske systemsykdommer. I tillegg til medikamentell behandling har avdelingen høyt kvalifiserte ortopediske kirurger som tilbyr de aller fleste revmakirurgiske inngrep.

Avdelingens spesialister er alltid oppdatert ifølge nasjonale og internasjonale retningslinjer ang. utredning og behandling.

Revmatologisk avdeling har pågående forskningsprosjekter innenfor flere sykdomsfelt med hovedtyngde på artrittsykdommer (leddbetennelse), men også på rehabilitering, ankyloserende spondylitt, vaskulittsykdommer og artrose. Mange som kommer med nyoppstått leddbetennelse får tilbud om å være med i et forskningsprosjekt.