Gå til innholdet
Ortopedisk avdeling
Ortopedisk avdeling er spesialisert innen utredning og behandling av ulike ortopediske sykdommer eller skader. Våre spesialister vurderer henvisninger, utreder og utfører både ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling. Ikke-kirurgisk behandling og opptreningen foregår i tverrfaglige team bestående av sykepleier, lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.

Ortopedisk avdeling er delt inn i 5 ulike seksjoner for spesialisering av behandlingstilbud etter hvilket område av kroppen som er rammet, type inngrep og omfang:

1. Seksjon for hoftekirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Pål Borgen
Her settes det inn flest proteser i hofteeledd i landet, ca. 600 i året. Seksjonen har også spesialisert kompetanse på utskiftning av hofteproteser.

2. Seksjon for ryggkirurgi og barnekirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Nikolaos Ikonomou
Seksjonens spesialister er eksperter innen kirurgi av tranghet i ryggkanalen(spinalstenose), skiveprolaps og avstivninger. Her utføres det ca.400 inngrep hvert år.

3. Seksjon for kne- og skulderkirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Stig Heir
Legene ved seksjonen har lang erfaring med vurdering og behandling av ulike typer kne- og skulder plager. Seksjonen utfører årlig ca. 400 kneproteser, 120 korsbåndsoperasjoner og 170 kikkhullsoperasjoner i skulder ved sykehuset.

4. Seksjon for revmakirurgi og fotkirurgi

Leder: Kst.Seksjonsoverlege Mads Sundet
Revmakirurgisk seksjon ved Martina Hansens Hospital er landets nest største avdeling for revmakirurgi. I tillegg er seksjonens leger høyt spesialiserte og har et stort operasjonsvolum innenfor fotkirurgi.

5. Seksjon for dagkirurgi og håndkirurgi

Leder: Seksjonsoverlege Øyvind Hagen
Over 2300 forskjellige dagkirurgiske inngrep utføres årlig ved seksjonen.

________________________________________________________________________________________________________
 
Les mer om vårt ortopediske behandlingstilbud og hvordan du kan bestille time til
utredning/behandling hos en av våre spesialister.


________________________________________________________________________________________________