Gå til innholdet
Avdelinger
Ortopedisk avdeling:
Leder: Tor Kjetil Nerhus
Funksjoner: Vurderer henvisninger, utreder og behandler(kirurgisk og ikke-kirurgisk)ortopediske skader og sykdommer.
Les mer om ortopedisk behandlingstilbud
Kontaktinformasjon:

Revmatologisk avdeling:
Leder: Glenn Haugeberg
Funksjoner: Vurderer henvisninger, utreder og behandler revmatologiske sykdommer, infusjonsenhet
Les mer om revmatologiske behandlingstilbud
Kontaktinformasjon:

Radiologisk avdeling:

Leder:
Ellen Lindstad
Funksjoner: Vurdere henvisninger, utrede; røntgen, bentetthetsmåling og MR
MHHs radiologiske avdeling et av få sykehus i hele Norge som har åpen MR-maskin, spesielt egnet for pasienter med klaustrofobi.
Kontaktinformasjon:

Laboratoriet:
Leder: Sissel Wiik
Funksjoner:Utredning; prøver til innleggelse og diagnose og prøver til etterkontroll
Kontaktinformasjon:

Anestesiavdelingen:

Leder: Susanne Kjær
Funksjoner:
Assisterer ved kirurgisk behandling, gir smertebehandling til pasientene.
Kontaktinformasjon:

Operasjonsavdelingen:
Leder: Kari Baadstø
Funksjoner:
Planlegger og utfører operasjon(større inngrep som krever innleggelse på sykehuset for oppfølging etter operasjonen), og har ansvar for pasientoppfølging før operasjoner.
Kontaktinformasjon:

Dagkirurgisk avdeling:
Leder: Heddy Foss
Funksjoner:
Planlegger og utfører operasjon(mindre inngrep som innebærer at pasienten opereres og reiser hjem samme dag), og har ansvar for pasientoppfølging før dagsoperasjoner.
Kontaktinformasjon:
Mandag - Fredag:              kl. 07:00 - 18:00
Tlf:     


Poliklinikken:
Leder: Lise N. Hoel
Funksjon: Konsultasjon med pasientene.
Mandag - fredag:        kl.09:00 - 11:00  og  12:00 - 14:00
e-post:                         
ortpol@mhh.no (ortopedisk pol.kl)
                                      revpol@mhh.no (revmatologisk pol.kl)
Tlf:                                67 52 18 36


Ekspedisjon
Funksjoner: Registrering og mottak av pasienter, og besvaring av henvendelser i person og via telefon, som pasienter har til sykehuset vedrørende timebestilling, ventelister og behandlingsforløpet.
Kontaktinformasjon:
Mandag - torsdag :     kl. 07:30 - 19:30
Fredag                          kl. 07:30 - 15:30
Telefon:                        67 52 17 50

Timebestilling:
Funksjoner: Setter opp timer til behandling og mottar/registrerer nye henvisninger.
Kontaktinformasjon: 

Dokumentsenteret:
Funksjoner: behandler brevpost og elektronisk post. Ønsker du som pasient utskrift av din journal, vennligst ta kontakt med opp på e-postadressen du finner nedenfor.
Kontaktinformasjon:
Mandag - fredag:           kl. 07:30 - 15:00
e-post:                              arkiv@mhh.no
Tlf:                                    67 52 18 36

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)