Gå til innholdet

Ny sykehusdirektør ansatt ved Martina Hansens Hospital


Per Skaugen Bleikelia ble mandag 27. mars ansatt som administrerende direktør ved Martina Hansens Hospital, som er et spesialsykehus innen ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi. Tiltredelsesdato vil bli gjort kjent senere. 

Les pressemeldingen i budstikka

Per Bleikelia kommer fra stillingen som direktør ved Ringerike Sykehus, hvor han har vært tilsatt siden november 2011. Han viser til at dette har vært svært gode år i hans yrkesmessige karriere. Ringerike Sykehus og Hallingdal Sjukestugu har vist en solid faglig og økonomisk utvikling i denne perioden. Han har blitt tildelt 5 lederpriser i perioden. Han berømmer det gode samarbeid han har hatt med de ansatte og sier at uten deres entusiasme ville hverken hans priser eller sykehusets resultater vært mulig.

Han har tidligere innehatt en rekke ledende stillinger i norsk helsevesen, herunder ekspedisjonssjef i Helsedepartementet under 4 ulike statsråder, viseadministrerende direktør ved Det Norske Radiumhospital og administrerende direktør i Sykehuspartner.

Nå gleder han seg til å ta fatt på oppgaven i samarbeid med de ansatte ved Martina Hansens Hospital.
KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)