Gå til innholdet

Geotekniske undersøkelser for nybygget


I forbindelse med utbyggingsprosjektet skal det i løpet av nærmeste dager utføres geotekniske undersøkelser for nybygg og utendørs infrastruktur.


Undersøkelsene forventes gjennomført fredag førstkommende, dvs. 7. oktober og mandag 10. oktober og omfatter enkle grunnboringer med en liten borerigg. Noen undersøkelser skal tas på plenen mot syd og øst, noen på parkeringsplass mot vest og enkelte ved pasient/brukerparkering (grønnmarkerte punkter på asfalt)

Enkelte parkeringsplasser kan bli sperret i perioder og boreriggen kan gi litt støy utendørs. Det forventes ikke at man vil oppleve ulemper innendørs.


Hvis det oppstår ulemper eller det er spørsmål tar dere kontakt med prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen
på mobil: 928 33 980 eller e-post: bhc@mhh.no.