Gå til innholdet

Ortopedisk avdeling

ortleger
Ortopedisk avdeling utfører  planlagte ortopediske inngrep på ca. 4600 pasienter pr år. Virksomheten er spesialisert, og den enkelte kirurg utfører derfor et relativt stort antall operasjoner av samme type. Avdelingen, som ledes av avdelingsoverlege Kjetil Nerhus, har 26 ansatte leger, og er inndelt i 5 faglig spesialiserte seksjoner med hver sin seksjonsoverlege.

Seksjon for hoftekirurgi.
Fire overleger og to assistentleger arbeider ved denne seksjonen, som ledes av seksjonsoverlege Pål Borgen. Martina Hansens Hospital er et av de sykehusene i landet som setter inn flest proteser i hofteeledd (ca. 600 pr år). Seksjonen har også spesialisert kompetanse på hofteproteserevisjoner (utskifting av proteser).

Seksjon for ryggkirurgi og barnekirurgi
Fire overleger og to assistentleger arbeider ved denne seksjonen, som ledes av seksjonsoverlege
Nikolaos Ikonomou. Det utføres ca.400 ryggoperasjoner ved Martina Hansens Hospital hvert år.
Mesteparten av inngrepene gjøres pga tranghet i ryggkanalen (spinalstenose), dernest for skiveprolaps og det gjøres også avstivninger med eller uten skrueimplantater.

Seksjon for kne- og skulderkirurgi
Fire overleger og to assistentleger arbeider ved denne seksjonen, som ledes av seksjonsoverlege Stig Heir. Legene ved vår kne- og skulderseksjon har lang erfaring med vurdering og behandling av ulike typer kne- og skulder plager. Blant annet utføres årlig 400 kneproteser, 60 osteotomier, 120 korsbåndsoperasjoner og 170 kikkhullsoperasjoner i skulder ved sykehuset.

Seksjon for revmakirurgi og fotkirurgi
Tre overleger og to assistentleger arbeider ved denne seksjonen, som ledes av seksjonsoverlege Peter Aaser. Revmakirurgisk seksjon ved Martina Hansens Hospital er landets nest største avdeling for revmakirurgi. I tillegg er seksjonens leger høyt spesialiserte og har et stort operasjonsvolum innenfor fotkirurgi.

Seksjon for dagkirurgi og håndkirurgi
Seksjonen ledes av seksjonsoverlege Øyvind Hagen. Over 2300 forskjellige dagkirurgiske inngrep utføres årlig ved seksjonen.

I  perioder har vi også pasienter innlagt til trening. Mye av treningen foregår i tverrfaglige team bestående av sykepleier, lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer.