no en
line1

Hofte

Operasjon for slitte hofteledd med totalprotese utgjør en vesentlig del av virksomheten ved Martina Hansens Hospital. Vi er blant de sykehusene i Norge som opererer flest hofteproteser, ca. 550 pr. år. Totalt antall hofteproteseoperasjoner (primære og reoperasjoner) er i Norge nå over 6000 pr. år. Gjennomsnittsalder på pasientene er ca 70 år.

Ved en hofteproteseoperasjon skifter man ut et utslitt, ofte stivt og smertefullt ledd med en protese. Det er som regel slitasje av brusken som gir ujevne og ødelagte leddflater. Det kan være mange bakenforliggende årsaker, men behandlingen foregår stort sett etter de samme retningslinjer. Hensikten med operasjonen er å oppnå smertelindring og bedret bevegelighet.

Prinsippene for innsetting av hofteprotese har siden 70-tallet i hovedtrekk vært de samme. Det foregår stadig forskning og videreutvikling. Vi følger utviklingen nøye, og på denne bakgrunn har vi i hovedsak valgt å benytte Exeter sementert protese. Vi har også noen pasientgrupper vi mener egner seg for usementerte proteser, og noen der vi velger en blanding av sementert og usementert protese.
Resultat av våre primære totalproteseoperasjoner viser at 94 % av pasientene ikke har måttet skifte protesen 14 år etter at den ble satt inn. Dette er gode resultater sammenliknet med andre sykehus både i Norge og internasjonalt

For ytterligere informasjon om sykehusoppholdet, operasjonen og rehabiliteringen se brosjyren; ”Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital”.
 Brosjyre til deg som skal få hofteprotese
 
VIDEO ILLUSTASJON

Krykkegange
Inn og ut av seng
Øvelse for tromboseprofylakse
Øvelser i seng
Trappegang

Copyright © Martina Hansens Hospital
Webdesign og webutvikling: InCreo
Hovedtelefon: 06780
Fax: 67 52 17 00
E-post: postmottak@mhh.no
Org.nr: 985 962 170
Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
logo
skygge