Gå til innholdet
Nyhetsbrev til henvisere
Vi sender ut flere nyhetsbrev i løpet av året til fastlegekontorer og henvisere i Oslo, Akershus og Buskerud. Nyhetsbrevene kan inneholde oppdateringer om behandlingstilbudene våres, endringer i ventetider, endringer i rutiner og kontaktinformasjon som er viktig for deg som henviser.

Alle nyhetsbrevene våre ligger også tilgjengelig i sidemenyen til høyre. Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev pr. e-post kan du melde deg opp her.

Siste nyhetsbrev:
- Nyhetsbrev Nr. 1-2017