Gå til innholdet
Fastleger_test_skjema
Martina Hansens Hospital kan motta elektroniske henvisninger, men mottar også henvisninger pr. post.   
 
Innhold i henvisningene
Henvisningene til spesialisthelsetjenesten ved Martina Hansens Hospital bør inneholde:
 
-  Avdeling pasienten søkes til (ortopedisk eller revmatologisk)
-  Diagnose og eventuell bidiagnose
-  Sykdomsforløp og ønsket behandling
-  Aktuelle røntgen og prøvesvar bør vedlegges
-  Igangsette tiltak for nødvendige undersøkelser som er viktig for behandlingen videre
-  Utfyllende problemstilling 
 
Bildediagnostikk
Det er viktig for våre spesialister i revmatologi og i ortopedisk kirurgi å kunne se på rtg bilder etc selv. Pasienten må derfor ta med seg CD med bilder som er tatt utenfor MHH.

Egenerklæring helseopplysninger
Pasienter som skal vurderes ved ortopedisk poliklinikk vil bli bedt om å fylle ut en egenerklæring. Denne hjelper oss til å kartlegge og minimalisere risiko i forbindelse med operasjon.
Last ned egenerklæring


Sykehusest arrangerer også kurs/møter for primærhelsetjenesten, se aktuelle kurs under linken kurs.
Tilmelding nyhetsbrev

KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)